Reference

 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 

- restaurování barokního intarzovaného mobiliáře v sakristii 

- restaurování varhanní skříně rodu Starcků

 

Okresní soud Český Krumlov

- restaurování 12ks lavic

 

Rodina hudebního skladatele Zdeňka Šestáka

- restaurování nábytku

 

Soukromý sběratel

- restaurování čínského čajového stolku z pol. 19. století

 

Štefan Britvík - dirigent

- restaurování souboru historického nábytku z období druhé poloviny 19. století 

- spolupráce při realizaci dobového interiéru

 

MÚ Louny

- rozšíření stávajícího historického mobiliáře pracovny starosty města o nové nábytkové kusy

 

Nejmenovaný slovenský šlechtic

- restaurování barokního a klasicisního mobiliáře

- výroba věrných replik intarzovaného nábytku

 

Soukromý sběratel

- restaurování nábytku z pozůstalosti Emmy Destinové

- restaurování francouzského mobiliáře ve slohu A.Ch. Boulle

 

MZV ČR

- výroba kazetových pouzder pro repliky historických palných zbraní

  dary pro ambasadory exotických zemí

  

Geoffrey Lancaster - klavírista a pedagog Camberra, Austrálie

- povrchová úprava šelak repliky klavíru Walter

 

Paul McNulty - výrobce kladívkových klavírů

- povrchová úprava šelak repliky vzácného klavíru Boisselot hudebního skladatele Ference Liszta.

 

Zámek Blšany

- restaurování mobiliáře ve dvou pracovnách majitele zámku ve stylu Thomase

  Chippendale 

  

 

Jana Horká – reportérka ČT

- výroba humidoru z rezonančního smrku

 

Hana a Jan Bauerovi (Jan Bauer – spisovatel, historik)

- restaurování intarzovaného nábytku z poloviny 19. století 

 

Soukromý sběratel:

- záchrana torza empírového stolku z majetku rodu Thurm-Taxis

 

 

Reference - kurzy

 

Fortepiano s.r.o.

- zaškolování pracovníků firmy v provádění povrchové úpravy "francouzskou politurou"

- vedení výběrového řízení pro pozici leštiče tradičními nábytkovými technikami 

 

SOŠ Luhačovice 

- zaškolování mistrů odborného výcviku v provádění povrchové úpravy šelakem

 

Dis. Luděk Hovorka – restaurátor 

- tvorba šelakové politury

 

Milan kněz – majitel truhlářského provozu

- zaškolování v restaurování starožitného nábytku 

 

MgA. Martin Chum – umělecký výtvarník

- zaškolování v tvorbě šelakové politury 

 

Dušan Miklovič – řezbář

- zaškolování v restaurování starožitného nábytku a tvorbě šelakové politury

Čalounické práce jsou naší novou službou pro Vás. Váš sedací nábytek odchází z naší dílny kompletně zrenovovaný.